โครงการเขียวมะกอกเกมส์ ประจำปี 2566

574597_0

โครงการเขียวมะกอกเกมส์ ประจำปี 2566

นอกจากการเรียนอย่างเข้มข้น 6 ปี

คณะเภสัชฯ ของเราก็ยังมีมุมเสียเหงื่อให้กีฬาและเสียงหัวเราะฮาๆจากกีฬาฮาเฮเช่นกันค่า…

โครงการเขียวมะกอกเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2566

จัดเมื่อวันที่ 11-15 กันยายน 2566 เพื่อให้กระชับความสัมพันธ์ของนักศึกษาระหว่างชั้นปีและความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ผ่านการเล่นกีฬาสากลจำพวกฟุตบอล บาสเกตบอล และแบดมินตัน และกีฬาฮาเฮจำพวกวิ่งกระสอบ กินวิบากหรือชักเย่อ โดยมีอาจารย์ ดร.ปิยวัฒน์ ชัยวิชาชาญ และ อาจารย์จตุรัส พูลมงคล เป็นตัวแทนคณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรม

โดยคณะฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมเขียวมะกอกเกมส์จะช่วยคลายความเครียดจากการเรียนและคลายความกังวลต่างๆของนักศึกษาให้ใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างแข็งแรงทั้งด้านร่างกายและจิตใจ

Credit: อาจารย์ ดร.ปิยวัฒน์ ชัยวิชาชาญ

Views: 23
Scroll to Top