โครงการสานสัมพันธ์ศิษย์-อาจารย์ ประจำปี 2566

572923_0

โครงการสานสัมพันธ์ศิษย์-อาจารย์ ประจำปี 2566

“…ศิษย์ได้ดี เพราะมีครู เป็นผู้ให้…”

จัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 7 ก.ย. 2566 ณ อาคารโภชนาการ 2 (ชั้น 2)

เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงความกตัญญูต่อคณาจารย์และพบปะพูดคุยกับคณาจารย์ ร่วมถึงบูรณาการความรู้ด้านศิลปะวัฒนธรรมในการจัดพานไหว้ครู โดยมีอาจารย์หรรษา มหามงคล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เป็นตัวแทนคณาจารย์รับมอบพานไหว้ครูจากนักศึกษาและกล่าวให้โอวาทเพื่อเป็นสิริมงคลแก่นักศึกษา จากนั้นคณาจารย์ร่วมผูกข้อมือและอวยพรให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในการเรียนและการใช้ชีวิตในอนาคต

“…ศิษย์นี้หนา ได้ดี เพราะมีครู…”

Credit: fb IT RX HCU

Views: 19
Scroll to Top