กิจกรรมสานสัมพันธ์น้อง-พี่เขียวมะกอก (รับน้อง Rx 31) วันที่ 8,9,11 สิงหาคม 2566

558711_0

กิจกรรมสานสัมพันธ์น้อง-พี่เขียวมะกอก (รับน้อง Rx 31)
วันที่ 8,9,11 สิงหาคม 2566

ผ่านไปแล้วกับกิจกรรมสานสัมพันธ์ของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 1-5

เต็มไปด้วยความสนุกสนานและอบอวลด้วยมวลความสุขจากพี่และน้อง พร้อมทั้งได้รับการดูแลจากคณาจารย์ที่ผลัดเปลี่ยนกันมาช่วยดูแลกิจกรรมของนักศึกษา


Credit: fb IT RX HCU
#WelcomeHCURx31

Views: 71
Scroll to Top